2018

13.04.2018 Eröffnung der Ausstellung von Rainer Weingärtner “MIT FUNDEN WUCHERN”
Hexenturm, Jülich

 • Lou Harrisson (1917-2003) Sonaten für Cembalo


03.06.2018 Overbacher Matinee, Gesang und Klavier23.09.2018 Orgel und Cembalokonzert
Petruskirche Darmstadt

 • Jean-Philippe Rameau (1683-1764) Gavotte avec 6 doubles
 • Les Tricotets
 • Johann Pachelbel (1653-1706) Ciacona f-moll
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) More Palatino
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia und Fuge g-moll
 • Felix Mendelsohn (1809-1847) 6. Sonate d-moll op 65
 • Emma Lou Diemer (1927) Fiesta


7.10.2018 Orgelkonzert
Christuskirche, Düren

 • Emma Lou Diemer (1927) Fiesta
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) Konzert d-moll nach Alessandro Marcello BWV 974
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) More Palatino
 • Johann Pachelbel (1653-1706) Ciacona f-moll
 • Felix Mendelsohn (1809-1847) 6. Sonate d-moll op 65
 • Johann Sebastian Bach Fantasia und Fuge g-moll


14.10.2018 Orgel und Cembalokonzert
Christuskirche, Jülich

 • Jean-Philippe Rameau (1683-1764) Gavotte avec 6 doubles
 • Les Tricotets
 • Johann Pachelbel (1653-1706) Ciacona f-moll
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) More Palatino
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia und Fuge g-moll
 • Felix Mendelsohn (1809-1847) 6. Sonate d-moll op 65
 • Emma Lou Diemer (1927) Fiesta


28.10.2018 Orgelkonzert
Auvernier, Schweiz

 • Emma Lou Diemer (1927) Fiesta
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) Konzert d-moll nach Alessandro Marcello BWV 974
 • Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) More Palatino
 • Johann Pachelbel (1653-1706) Ciacona f-moll
 • Felix Mendelsohn (1809-1847) 6. Sonate d-moll op 65
 • Johann Sebastian Bach Fantasia und Fuge g-moll


Konzertarchiv